• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

afterwards

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2059

AFTERWARDS = ['a: ftıwıdz] adverb
sonradan, sonra
İngilizce örnek : I carried a heavy suitcase and felt awful afterwards.
Türkçe çevirisi : Ağır bir valiz taşıdım ve sonradan kendimi berbat hissettim.
İngilizce örnek : I have to take the children to school and hurry home afterwards.
Türkçe çevirisi : Çocukları okula bırakmak ve sonra da aceleyle eve gitmek zorundayım.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms