• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

advise

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7309

ADVISE = [ıd'vayz] verb
tavsiye etmek, öğüt vermek, haberdar etmek, uyarmak * eşanlamlı : recommend, suggest
İngilizce örnek : He advised me to get a licence.
Türkçe çevirisi : Bana ruhsat almamı tavsiye etti.
İngilizce örnek : He advised the managing director on legal matters.
Türkçe çevirisi : Genel müdüre hukuki mevzularda danışmanlık etti.
İngilizce örnek : I advise you to keep silent until you contact your lawyer.
Türkçe çevirisi : Avukatınla temasa geçene kadar sessiz kalmanı tavsiye ederim.
İngilizce örnek : I advise you to see a psychiatrist.
Türkçe çevirisi : Bir psikiyatriste görünmeni tavsiye ederim.
İngilizce örnek : We advise that you book in advance during peak season.
Türkçe çevirisi : Yoğun sezon için önceden rezervasyon yaptırmanı tavsiye ederiz.
İngilizce örnek : Why did you advise me against marrying that girl?
Türkçe çevirisi : Neden benim o kızla evlenmemin aleyhinde bana tavsiyede bulundun?

ilgili sözler / related words

1: 0 ms