• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adverse possession

İngilizce - Türkçe

ADVERSE POSSESSION = (adverse possession nedir; adverse possession Türkçesi) Mülk üzerinde belirli bir süre ile tesis edilen ve bu sürenin dolması ile mülkiyet hakkı kazanılan zilyetlik.

1: 0 ms