• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adventurous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16199

ADVENTUROUS = [ıd'vençırıs] adjective
cesur, gözü pek, maceraperest * eşanlamlı : bold, daring, brave
İngilizce örnek : Adventurous people do not stay at home all their lives.
Türkçe çevirisi : Maceracı insanlar bütün hayatları boyunca evde kalmazlar.

ilgili sözler / related words

1: 7 ms