• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

advantage

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1291

bilişim / computing

ADVANTAGE = [ıd'va: ntic] noun
1 yarar, çıkar * eşanlamlı : benefit, profit * karşıtanlamlı : disadvantage
İngilizce örnek : The offer is so good that it is clearly to your advantage to accept it.
Türkçe çevirisi : Teklif o kadar iyi ki onu kabul etmek açık bir şekilde senin yararına.
2 üstünlük, avantaj * eşanlamlı : favour * karşıtanlamlı : obstacle
İngilizce örnek : Being tall is an advantage.
Türkçe çevirisi : Uzun boylu olmak bir avantajdır.
İngilizce örnek : He has an advantage over other people because he can speak both English and Russian.
Türkçe çevirisi : Diğer kişilere karşı avantajı var çünkü hem İngilizce hem Rusça konuşabiliyor.

ilgili sözler / related words

a further advantage absolute advantage absolute cost advantage advantage by illness advantage court advantage factor advantage of photogrammetry advantage over advantage ratio advantage rule advantage to advantage to receiver advantage to server afford advantage bargaining advantage be at a great advantage over be for one's advantage be for the advantage of be of advantage be to advantage be to no one's advantage be to one's advantage by taking advantage of canal advantage rate comparative advantage comparative advantage theory comparative cost advantage comparative productivity advantage competitive advantage dative of advantage and disadvantage derive advantage from derive an advantage derive or gain advantage from something differential advantage enjoy the advantage enjoy the advantage of false comparative advantage first move advantage first mover advantage first-mover advantage gain advantage gain advantage from gain an advantage over get the advantage of somebody get the advantage over somebody give an advantage have advantage over have an advantage over somebody have the advantage of have the advantage of somebody have the advantage of somebody (over somebody) have the advantage over heterozygous advantage home court advantage hypothesis of equal net advantage i get taken advantage of i let myself be taken advantage of me i let people take advantage of me i was taken advantage of ideal mechanical advantage (ima) incumbent advantage involve an advantage it makes for his advantage law of comparative advantage look after one's own advantage lot advantage make advantage of maximum social advantage mechanical advantage mutual advantage numerical advantage obtaining a financial advantage by deception obtaining financial advantage by deception pecuniary advantage position of advantage pseudo comparative advantage reap advantage from retain the advantage seek one's personal advantage segregation ratio advantage selective advantage sell something to best advantage sell something to good advantage show off to advantage show something to advantage social advantage strategic advantage suck advantage out of sustainable competitive advantage take advantage of take advantage of an opportunity take advantage of somebody take advantage of somebody or something take advantage of somebody's distraction take advantage of something take advantage of something through lies take advantage of something/somebody take advantage of the cover take advantage of the opportunity take an advantage of taking advantage of taking advantage of an opportunity taking advantage of the cover taking the advantage of the opportunity tax advantage the advantage rule theory of absolute advantage theory of comparative advantage theory of comparative cost advantage theory of maximum social advantage time advantage to advantage to best advantage to one's advantage to the best advantage turn out at advantage turn out to advantage turn out to one's advantage turn out to somebody's advantage turn something to one's advantage turn to advantage union wage advantage unrivalled advantage use something to one's advantage water advantage rate work to one's own advantage you have the advantage of me

1: 0 ms