• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adrenal medulla

Türkçe - İngilizce

ADRENAL MEDULLA = (adrenal medulla nedir; adrenal medulla ne demek; adrenal medulla İngilizcesi) Böbrek üstü bezinin iç kesiminde bulunan, ektoderm kökenli, sempatik sinir telleri ve gangliyonları içeren, katekolaminler denilen birbiriyle sıkı ilişkili olan adrenalin ve noradrenalin hormonlarını salgılayan ve fonksiyonel olarak sempatik sinir sistemiyle ilişkili olan bir bez, adrenal medulla, sempatiko-adrenal sistem.

ADRENAL MEDULLA = (adrenal medulla nedir; adrenal medulla ne demek; adrenal medulla İngilizcesi) Katekolaminler denilen ve birbiri ile sıkı ilişkili olan epinefrin (adrenalin) ve norepinefrin (noradrenalin) denilen iki hormonun salgılandığı böbrek üstü bezinin merkez bölgesi.

ADRENAL MEDULLA = (adrenal medulla nedir; adrenal medulla ne demek; adrenal medulla İngilizcesi) Katekolaminler denilen ve birbiriyle sıkı ilişkili olan adrenalin ve noradrenalin denilen iki hormonun salgılandığı böbrek üstü bezinin merkez bölgesi, katekolamin.

1: 0 ms