• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adoption

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3991

ADOPTION = [ı'dopşın] noun
1 evlat edinme
İngilizce örnek : He is a Turk by birth but an Englishman by adoption.
Türkçe çevirisi : Doğuştan Türk ama evlatlık yoluyla İngiliz.
2 benimseme

ADOPTION = (adoption nedir; adoption Türkçesi) Bir anlaşmanın, müzakeresi sonucunda ülke yetkili makamları tarafından kabul edildiğine dair resmi beyan.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms