• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adoptif

Türkçe - İngilizce

adoptif = benimsenilen [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms