• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adolesans

Türkçe - İngilizce

adolesans = delikanlılık [eski terim - öz Türkçe]

adolesans = ergenlik [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms