• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adolesan

Türkçe - İngilizce

ad, sıfat / noun, adjective

adolesan = ergen [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms