• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

admit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2911

ADMIT = [ıd'mit] verb
1 kabul etmek, içeri almak
İngilizce örnek : Children under five are admitted free.
Türkçe çevirisi : Beş yaşın altındaki çocuklara giriş ücretsiz.
İngilizce örnek : Nobody will be admitted without a ticket.
Türkçe çevirisi : Biletsiz kimse içeri alınmayacak.
2 itiraf etmek * eşanlamlı : confess * karşıtanlamlı : deny
İngilizce örnek : He admitted stealing the money.
Türkçe çevirisi : Parayı çaldığını itiraf etti.
İngilizce örnek : He admitted breaking the window.
Türkçe çevirisi : Pencereyi kırdığını itiraf etti.
İngilizce örnek : He was too ashamed to admit her mistake.
Türkçe çevirisi : Hatasını itiraf edemeyecek kadar utanmıştı.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms