• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adiyabatik olarak

Türkçe - İngilizce

belirteç / adverb – general physics

1: 0 ms