• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adipoz

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

ADİPOZ = (adipoz nedir; adipoz ne demek; adipoz İngilizcesi) 1. Yağlı, yağ dokusundan zengin. 2. Yağa ait, yağ dokusu hücrelerinde bulunan yağ.

adipoz = yağ doku [eski terim - öz Türkçe]

adipoz = yağlı [eski terim - öz Türkçe]

ADİPOZ = (adipoz nedir; adipoz ne demek; adipoz İngilizcesi) (anatomi) 1. Yağlı, yağ dokusundan zengin. 2. Yağa ait, yağ dokusu hücrelerinde bulunan yağ.

ADİPOZ = (adipoz nedir; adipoz ne demek; adipoz İngilizcesi) Aşırı yağlanma.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms