• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adiabatic lapse rate

İngilizce - Türkçe

ADIABATIC LAPSE RATE = (adiabatic lapse rate nedir; adiabatic lapse rate Türkçesi) Çevresiyle ısı alışverişi engellenmiş bir hava parselinin, atmosfer içerisinde yukarı doğru hareket ettirilmesi durumunda, sıcaklığında beklenen düşüş oranı. Yükselme sırasında, doymamış halde tutulan hava parselinin kuru ısısız lapse-rate'i 9.8 °C/km'dir.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms