• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adequate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2126

ADEQUATE = ['edikwit] adjective
elverişli, yeterli * eşanlamlı : enough, sufficient, satisfactory * karşıtanlamlı : inadequate, insufficient
İngilizce örnek : We provide our customers with adequate parking.
Türkçe çevirisi : Müşterilerimize uygun park yeri sağlıyoruz.
İngilizce örnek : Will that amount of money be adequate for your needs?
Türkçe çevirisi : Bu miktarda para gereksinimlerin için yeterli olur mu?

ilgili sözler / related words

1: 0 ms