• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adenopati

Türkçe - İngilizce

adenopati = bez hastalığı [eski terim - öz Türkçe]

adenopati = beze hastalığı [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms