• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adem

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 13218

ana kullanım

dinsel

ADEM = (adem nedir; adem ne demek; adem İngilizcesi) 1)...sizlik: adem i mes'ûliyyet ══sorumsuzluk. 2) ...mezlik: adem i ifâ ══ ödemezlik.

ADEM = (adem nedir; adem ne demek; adem İngilizcesi) Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan.

ADEM = (adem nedir; adem ne demek; adem İngilizcesi) İnsan, insanoğlu, adam.

ADEM = (adem nedir; adem ne demek; adem İngilizcesi) Kusur, hata.

ADEM = (adem nedir; adem ne demek; adem İngilizcesi) yokluk.

ADEM = (adem nedir; adem ne demek; adem İngilizcesi) Yokluk: «Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali / Sonun ademdir, diyor insana yolun hâli» - = F. N. Çamlıbel.

adem = hiçlik [Osmanlıca - Türkçe]

adem = -sizlik [Osmanlıca - Türkçe]

adem = yokluk [Osmanlıca - Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 1 ms