• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

additionality

İngilizce - Türkçe

ADDITIONALITY = (additionality nedir; additionality Türkçesi) Emisyon azaltımları veya tutumlar projesiz duruma göre katma bir etki yaratmalıdır. Yani proje BAU (business as usual - normal gidişat) duruma göre fazladan azaltım veya tutum sağlıyor olmalıdır.

1: 0 ms