• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adapt

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7707

eylem / verb 4

ADAPT = [ı'dept] verb
uyarlamak, adapte etmek * eşanlamlı : adjust, fit, modify, suit
İngilizce örnek : She easily adapts herself to life abroad.
Türkçe çevirisi : Yurtdışındaki yaşama kolayca adapte oluyor.
İngilizce örnek : The designer adapted the computer to his needs.
Türkçe çevirisi : Tasarımcı bilgisayarı kendi gereksinimlerine göre uyarladı.
İngilizce örnek : All living creatures have to adapt themselves to their environment.
Türkçe çevirisi : Bütün canlılar çevrelerine uyum göstermek zorundadır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms