• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adamantin

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

adamantin = mine [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 1 ms