• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adalet

Türkçe - İngilizce

ad / noun

kısaltma

ADALET = (adalet nedir; adalet ne demek; adalet İngilizcesi) Haklılık; hakka uygunluk.

ADALET = (adalet nedir; adalet ne demek; adalet İngilizcesi) 1. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. 2. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme: «Hiçbir kuvvet beni adaletin tecellisi için çalışmaktan menedemeyecektir.» - N. Hikmet. 3. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları: Suçlular adaletin pençesinden kurtulamazlar. 4. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk: «Germiyan'da Süleyman Şahımız adaletle hüküm sürer.» - F. F. Tülbentçi.

ADALET = (adalet nedir; adalet ne demek; adalet İngilizcesi) Belli bir toplumda, belli bir tarihsel dönemde bir toplumsal olgunun adil sayılması yoluyla korunması tutumu.

ADALET = (adalet nedir; adalet ne demek; adalet İngilizcesi) tüze.

ilgili sözler / related words

ab adalet divanı içtihadı ab adalet ve içişleri komisyonu abd adalet bakanlığı adalet akademisi adalet antropolojisi adalet bakanı adalet bakanı gibi bir devletin en yüksek hukuk görevlisi adalet bakanlığı adalet bakanlığı döner sermaye işletmesi adalet bakanlığı mağdur hakları daire başkanlığı adalet dağıtımı adalet dağıtmak adalet divanı adalet divanı hükmü adalet divanı kararı adalet divanı kararına uymak adalet divanı'na başvurma adalet divanına başvurmak adalet emanet dairesi adalet eşitliği adalet fobisi adalet göstermek adalet hak adalet hukuku takip eder adalet için lezbiyen vakfı adalet ilkeleri adalet ilkesi adalet istatistikleri adalet komisyonu adalet kurallarını uygulayan mahkeme adalet kurulu adalet mahkemeleri adalet mahkemesi adalet mekanizması adalet partisi adalet pençesinden saklanmış kimse adalet prensibi adalet prensipleri adalet psikolojisi adalet sarayı adalet sistemi adalet terazisi adalet teşkilatı adalet uğruna adalet uygulamak adalet ve eşitlik davası adalet ve eşitlik kurallarını uygulayan mahkeme adalet ve hakkaniyet genel ilkeleri adalet ve iç işleri alanında ab müktesebatı adalet ve içişleri adalet ve içişleri alanında ab müktesebatı adalet ve içişleri alanında işbirliği adalet ve içişleri alanında işbirliği'ne ilişkin sözleşme adalet ve içişleri alanlarında işbirliği adalet ve içişleri konseyi adalet ve içişlerinde koordinasyon komitesi adalet ve kalkınma partisi adalet ve kalkınma partisi (akp) adalet ve nasafete dayanan hukuk sistemi adalet ve nısfete uygun adalet ve siyaset–kongreler adalet yararına gerekli adalet yerini buldu bir uyuşmazlığı adalet divanı'na götürmek bir uyuşmazlığı adalet divanına götürmek bölüştürücü adalet cezalandırıcı adalet çevresel adalet çocuk adalet sistemi dağıtıcı adalet denkleştirici adalet doğal adalet ekonomik adalet feminist adalet formel adalet hague. uluslararası adalet divanı hague. uluslararası daimi adalet divanı hakkaniyetin etkisi altında bulunmıyan kanunun sertliği adalet değil belki en büyük adaletsizliktir idari yargı adalet komisyonları iktisadi adalet ilahi adalet ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonları ingiliz adalet bakanının lordlar kamarasının sözcüsü sıfatiyle oturduğu yer ingiliz hukukunda yazılı hukuk dışında doğal adalet ve vicdani ilkeleri uygulayan mahkeme ingiltere'de adalet bakanı tarafından atanan baro başkanı ingilterede en yüksek adalet memuru islamiyet ve adalet lahey adalet divanı lordlar kamarası başkanı ve adalet bakanı maddi adalet milletlerarası adalet divanı milletlerarası daimi adalet divanı milliyetçi adalet partisi onarıcı adalet örgütsel adalet özgürlük güvenlik ve adalet alanı özgürlük, güvenlik ve adalet alanı savcı, hakim ve adalet bakanlığı'nda çalışan diğer personel sosyal adalet sosyal adalet partisi sosyolojik adalet tavizi adalet toplumsal adalet türkiye adalet akademisi uluslar arası adalet divanı uluslararası adalet uluslararası adalet divanı uluslararası adalet divanı (lahey divanı) uluslararası adalet divanı-uad uluslararası adalet mahkemesi uluslararası daimi adalet divanı uluslararası islam adalet divanı uyuşmazlığı adalet divanına götürmek vergi yükü dağılımında adalet vergide adalet ilkesi yatay adalet yerinde cezayı veren adalet yönetimi adalet yüksek adalet divanı yüksek adalet mahkemesi

1: 11 ms