• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adölesans

Türkçe - İngilizce

adölesans = ergenlik [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms