• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

acquire

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4157

bilişim

ACQUIRE = [ı'kwayı] verb
edinmek, kazanmak * eşanlamlı : obtain, get, gain, secure * karşıtanlamlı : lose
İngilizce örnek : The association acquired legal status.
Türkçe çevirisi : Dernek yasal bir statü kazandı.
İngilizce örnek : The new secretary is expected to acquire word processing skills.
Türkçe çevirisi : Yeni sekreterden kelime işlem becerileri kazanması bekleniyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms