• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

acquaintance

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5568

ACQUAINTANCE = [ı'kweyntıns] noun
1 tanıdık, bildik * eşanlamlı : associate, colleague
İngilizce örnek : Robert is just an acquaintance I met on holiday.
Türkçe çevirisi : Robert sadece tatilde tanıştığım bir tanıdık.
İngilizce örnek : She is not my friend -she's just an acquaintance of mine.
Türkçe çevirisi : O benim arkadaşım değil – sadece bir tanıdık.
2 bilgi

ilgili sözler / related words

1: 0 ms