• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

acquaint

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20086

ACQUAINT = [ı'kweynt] verb
1 bilgi vermek, bildirmek
İngilizce örnek : Let me acquaint you with the circumstances.
Türkçe çevirisi : Sana durumlar hakkında bilgi vereyim.
2 göstermek, öğretmek
* be acquainted (with) = 1 (-den) haberi olmak, bilmek * eşanlamlı : familiarize
2 (ile) tanışık olmak
İngilizce örnek : I am not personally acquainted with her.
Türkçe çevirisi : Onunla şahsen tanışmıyorum.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms