• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accustomed

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4889

ACCUSTOMED = [ı'kastımd] adjective
1 (to ile) alışkın, alışık * eşanlamlı : used to
İngilizce örnek : He soon became accustomed to getting up in the dark.
Türkçe çevirisi : Çok geçmeden karanlıkta yataktan kalkmaya alıştı.
İngilizce örnek : I haven't got accustomed to live here yet.
Türkçe çevirisi : Henüz burada yaşamaya alışamadım.
* be accustomed to = -e alışmak
İngilizce örnek : He's accustomed to getting up early.
Türkçe çevirisi : Erken kalkmaya alışık.
İngilizce örnek : I am not accustomed to the cold.
Türkçe çevirisi : Soğuğa alışığımdır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms