• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accustom

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 39771

ACCUSTOM = [ı'kastım] verb
alıştırmak
İngilizce örnek : You will soon accustom yourself to the new conditions.
Türkçe çevirisi : Kısa sürede yeni koşullara alışırsın.
İngilizce örnek : The immigrants have to accustom themselves to new social habits.
Türkçe çevirisi : Göçmenler yeni sosyal ortamlarına alışmak zorundalar.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms