• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accusative

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 32668

ACCUSATIVE = [ı'kyu: zıtiv] noun
-i hali, belirtme durumu

ACCUSATIVE = nasıl okunur, okunuşu /I'kyu:zItiv/ isim

ilgili sözler / related words

1: 1 ms