• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accurate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2694

ACCURATE = ['ekyırıt] adjective
kesin, doğru, yanlışsız, tam * eşanlamlı : precise, correct, right, true, exact * karşıtanlamlı : inaccurate, inexact, wrong, mistaken
İngilizce örnek : The scientist is hoping for accurate results.
Türkçe çevirisi : Bilimadamı doğru sonuçlar bekliyor.
İngilizce örnek : The doctor’s diagnosis proved perfectly accurate.
Türkçe çevirisi : Doktorun tanısı tam tamına doğru çıktı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms