• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accountant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12705

ana kullanım

01. sayman 02. muhasip 03. muhasebeci 04. muhasebe memuru 05. sayışman 06. hesap uzmanı

ekonomi

01. muhasip

hukuk

01. muhasip 02. hesap müfettişi 03. hesap vermeğe mecbur olan kimse

ticaret

01. kurum harcama görevlisi

vergi

01. mali müşavir 02. serbest muhasebeci

ACCOUNTANT = [ı'kauntınt] noun
muhasebeci, sayman
İngilizce örnek : I must consult my accountant about tax.
Türkçe çevirisi : Vergi konusunda muhasebecime danışmam lazım.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms