• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accompany

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6503

ACCOMPANY = [ı'kampıni] verb
eşlik etmek * eşanlamlı : escort, go with, attend * karşıtanlamlı : abandon, leave
İngilizce örnek : Robert accompanied her singing on the piano.
Türkçe çevirisi : Robert onun şarkı söylemesine piyano ile eşlik etti.
İngilizce örnek : She wants me to accompany her to that party.
Türkçe çevirisi : O partiye benimle birlikte gitmek istiyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms