• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accompany

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6503

ana kullanım

01. eşlik etmek 02. birlikte gitmek 03. refakat etmek 04. aynı zamanda olagelmek 05. birlikte oluşmak 06. aynı zamanda olmak 07. beraberinde getirmek 08. beraberinde gitmek 09. götürmek 10. ile aynı anda olmak 11. arkadaşlık etmek 12. aynı anda yapmak 13. birlikte olmak 14. gelmek 15. katılmak 16. yanında bulunmak 17. yanında olmak

güvenlik

01. refekat etmek

hukuk

01. ilave etmek

tarım

01. birliktelik

ACCOMPANY = [ı'kampıni] verb
eşlik etmek * eşanlamlı : escort, go with, attend * karşıtanlamlı : abandon, leave
İngilizce örnek : Robert accompanied her singing on the piano.
Türkçe çevirisi : Robert onun şarkı söylemesine piyano ile eşlik etti.
İngilizce örnek : She wants me to accompany her to that party.
Türkçe çevirisi : O partiye benimle birlikte gitmek istiyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms