• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

acclaim

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 24709

ana kullanım 1

01. alkışlamak 02. bağırarak ilan etmek 03. alkış tutmak 04. bağırarak beğendiğini göstermek 05. resmen duyurmak 06. alkışlarla ilan etmek 07. alkışlarla karşılamak 08. ilan etmek 09. övmek

ana kullanım 2

01. alkış 02. yürekten onaylama 03. büyük beğeni 04. beğeni

hekimlik

01. anla

ACCLAIM = [ı'kleym] verb
övmek, alkışlamak, beğenmek * eşanlamlı : applaud, praise
İngilizce örnek : This restaurant is acclaimed for its kebabs.
Türkçe çevirisi : Bu lokanta kebapları ile ünlüdür.

1: 0 ms