• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accession to power

İngilizce - Türkçe

ana kullanım

01. iktidara gelme

1: 0 ms