• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8688

matematik

ACCENT = ['eksınt] noun
1 vurgu * eşanlamlı : stress, emphasis, importance
2 şive, ağız
İngilizce örnek : From his accent, I believe he is from Trabzon.
Türkçe çevirisi : Şivesinden Trabzonlu olduğunu düşünüyorm.
İngilizce örnek : The man spoke with an American accent.
Türkçe çevirisi : Adam Amerikan aksanı ile konuşuyordu.

ACCENT nasıl okunur, okunuşu /'Eksınt/ isim

ACCENT nasıl okunur, okunuşu /ık'sent/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms