• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8688

matematik

ACCENT = ['eksınt] noun
1 vurgu * eşanlamlı : stress, emphasis, importance
2 şive, ağız
İngilizce örnek : From his accent, I believe he is from Trabzon.
Türkçe çevirisi : Şivesinden Trabzonlu olduğunu düşünüyorm.
İngilizce örnek : The man spoke with an American accent.
Türkçe çevirisi : Adam Amerikan aksanı ile konuşuyordu.

ACCENT = (linguistics) The distinctive way in which a language is spoken by a particular group or individual.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms