• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8688

ana kullanım 1

01. aksan vermek 02. vurgulamak 03. üzerinde durmak 04. aksan koymak

ana kullanım 2

01. ağız 02. söyleyiş 03. aksan 04. vurgu 05. vurgu işareti 06. şive 07. üzerinde durulan nokta 08. aksan işareti 09. ayırıcı özellik 10. işaret 11. konuşma farklılığı 12. konuşma özelliği 13. konuşma özgünlüğü 14. önem

dilbilim

01. aksan işareti

edebiyat

01. ölçü vurgusu

matematik

01. üssü

mecaz

01. belirtmek

ACCENT = ['eksınt] noun
1 vurgu * eşanlamlı : stress, emphasis, importance
2 şive, ağız
İngilizce örnek : From his accent, I believe he is from Trabzon.
Türkçe çevirisi : Şivesinden Trabzonlu olduğunu düşünüyorm.
İngilizce örnek : The man spoke with an American accent.
Türkçe çevirisi : Adam Amerikan aksanı ile konuşuyordu.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms