• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accelerate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14533

ACCELERATE = [ık'selıreyt] verb
1 hızlandırmak
İngilizce örnek : China is accelerating its economic growth.
Türkçe çevirisi : Çin ekonomik büyümesini hızlandırıyor.
2 hızlanmak * eşanlamlı : quicken, hasten, speed up * karşıtanlamlı : slow down
İngilizce örnek : I accelerated, leaving all the other cars far behind.
Türkçe çevirisi : Hızlandım ve diğer bütün arabaları epey geride bıraktım.
İngilizce örnek : These trains start very slowly but they soon accelerate.
Türkçe çevirisi : Trenler çok yavaş kalkar ama kısa süre sonra hızlanır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms