• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abundant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4669

ana kullanım

01. bol 02. çok 03. bereketli 04. verimli 05. mebzul 06. derya gibi 07. feyizli 08. gani 09. gümrah 10. gür 11. ibadullah 12. kaynayan 13. külli 14. külliyetli 15. müptezel 16. bini bir paraya 17. dolu 18. iyi

hekimlik

01. abondan

tekstil

01. verimi yüksek

ABUNDANT = [ı'bandınt] adjective
bol, çok * eşanlamlı : plentiful, copious, ample * karşıtanlamlı : scarce, absent, insufficient
İngilizce örnek : The country is abundant in natural resources.
Türkçe çevirisi : Ülke doğal kaynaklar açısından zengindir.
İngilizce örnek : The value of a metal depends on whether it is rare or abundant.
Türkçe çevirisi : Metalin değeri az bulunur veya bol olmasına bağlıdır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms