• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abundant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4669

ABUNDANT = [ı'bandınt] adjective
bol, çok * eşanlamlı : plentiful, copious, ample * karşıtanlamlı : scarce, absent, insufficient
İngilizce örnek : The country is abundant in natural resources.
Türkçe çevirisi : Ülke doğal kaynaklar açısından zengindir.
İngilizce örnek : The value of a metal depends on whether it is rare or abundant.
Türkçe çevirisi : Metalin değeri az bulunur veya bol olmasına bağlıdır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms