• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abstract

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2737

ana kullanım 1

01. soyutlamak 02. çıkarmak 03. ayırmak 04. çekmek 05. damıtmak 06. özetlemek 07. aşırmak 08. çalmak 09. özet çıkarmak 10. tecerrüt etmek 11. telhis etmek

ana kullanım 2

01. soyut 02. abstre 03. kuramsal 04. teorik 05. özet 06. soyut resim 07. soyut heykel 08. kısaltılmış biçim 09. mücerret 10. özetçe 11. soyut eser 12. soyut tablo 13. soyut yapıt 14. abstrakt 15. güç anlaşılır 16. soyut düşünce 17. soyutluk 18. zübde

bilişim

01. öz

dilbilim

01. soyut kelime

elektrik

01. sökmek

fizik

01. öz

hukuk

01. çalmak 02. hülasa 03. icmal

inşaat

01. keşif özeti

kütüphanecilik

01. öz 02. telhis

tarım

01. keşif özeti 02. metraj özeti

teknik

01. keşif özeti 02. öz 03. rapor özeti

turizm

01. kısaltmak

vergi

01. hülasa

ABSTRACT = ['ebstrekt] adjective
soyut, kuramsal * eşanlamlı : theoretical, hypothetical * karşıtanlamlı : concrete, real
İngilizce örnek : Today's perception of abstract art dates back to 1910.
Türkçe çevirisi : Bugünkü anlamdaki soyut sanatın tarihi 1910’lara uzanır.
¤ noun
özet
¤ verb
çıkarmak, ayırmak, çekmek

ilgili sözler / related words

abstract ability abstract account abstract algebra abstract art abstract attitude abstract automata theory abstract ballet abstract case abstract claim abstract class abstract community abstract concept abstract data type abstract deductive method abstract design abstract discourse abstract executive abstract expressionism abstract factory class abstract factory pattern abstract film abstract forms abstract idea abstract impressionism abstract index abstract intelligence abstract interface abstract labour abstract learning abstract mathematics abstract mechanics abstract method abstract money from a safe abstract noun abstract number abstract of account abstract of article abstract of distress abstract of judgement abstract of judgment abstract of record abstract of title abstract painting abstract perception abstract person abstract photography abstract problem abstract reasoning abstract salt from water abstract science abstract sequence abstract service model abstract set abstract shot abstract something from abstract space abstract symbol abstract syntax abstract syntax tree abstract term abstract test case abstract theater abstract theatre abstract theory of signs abstract thinking abstract thought abstract time abstract word account abstract american abstract artists an abstract art movement automatic abstract become abstract becoming abstract being abstract chemical abstract service number chemically abstract class abstract consider something in the abstract descriptive abstract in the abstract indicative abstract lost in abstract speculations make an abstract of a document make an abstract of an account modern abstract art voyage abstract

1: 0 ms