• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abstinence

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15944

ana kullanım

01. geri durma 02. kaçınma 03. sakınma 04. masraftan kaçınma 05. tutum 06. alışkanlıktan uzak durma 07. çekinme 08. içki içmeme 09. içkiden uzak durma 10. kendini mahrum etme 11. kendini tutma 12. perhiz 13. uzak durma 14. yapmama 15. feragat 16. imsak 17. imtina 18. nefsine hâkim olma 19. yapmaktan ya da yemekten vazgeçiş

hekimlik

01. yoksunluk 02. yoksunum 03. abstinans

ABSTINENCE = ['ebstinıns] noun
uzak durma, kaçınma * eşanlamlı : abstention * karşıtanlamlı : indulgence
İngilizce örnek : When it comes to alcohol and smoking, I plan to practice abstinence.
Türkçe çevirisi : Alkol ve sigaraya gelince, uzak durmayı planlıyorum.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms