• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abstain

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17988

ana kullanım

01. uzak durmak 02. kaçınmak 03. çekinmek 04. çekimser kalmak 05. çekimser oy vermek 06. çekimsemek 07. çekimser davranmak 08. geri durmak 09. hiç yapmamak 10. içki içmemek 11. içkiden uzak durmak 12. istinkâf etmek 13. müstenkif kalmak 14. sakınmak 15. çekimser olmak 16. içtinap etmek 17. kendini tutmak

ABSTAIN = [ıb'steyn] verb
uzak durmak, kaçınmak * eşanlamlı : do without, renounce
İngilizce örnek : I abstained from voting in the election.
Türkçe çevirisi : Seçimde oy vermekten kaçındım.
İngilizce örnek : You will have to abstain from drinking for a while.
Türkçe çevirisi : Bir süre içki içmekten uzak durman gerekecek.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms