• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

absorpsiyon

Türkçe - İngilizce

isim / noun – chemistry

absorpsiyon = emilim [eski terim - öz Türkçe]

absorpsiyon = soğurma [eski terim - öz Türkçe]

ABSORPSİYON = (absorpsiyon nedir; absorpsiyon ne demek; absorpsiyon İngilizcesi) bk. soğurma.

ilgili sözler / related words

absorpsiyon bandı absorpsiyon bariyeri absorpsiyon bozukluğu absorpsiyon bozukluğu sendromu absorpsiyon dozu absorpsiyon eğrisi absorpsiyon faktörü absorpsiyon görüngeleri absorpsiyon görüngesel ışınölçümü absorpsiyon görüngesi absorpsiyon hızı absorpsiyon izgeleri absorpsiyon izgesel ışılölçümü absorpsiyon izgesi absorpsiyon katsayısı absorpsiyon kaybı absorpsiyon kayıpları absorpsiyon kenarı absorpsiyon kesikiği absorpsiyon kesri absorpsiyon kolon kromatografisi absorpsiyon kolonu absorpsiyon kompleksi absorpsiyon kromatografisi absorpsiyon ondometresi absorpsiyon oranı absorpsiyon sınırı absorpsiyon spektrofotometrisi absorpsiyon spektrumları absorpsiyon spektrumu absorpsiyon tayf ışık ölçümü absorpsiyon tayfı absorpsiyon tayfları absorpsiyon yüzdesi çözeltilerin moleküler absorpsiyon görünge ölçümü çözeltilerin moleküler absorpsiyon izgeölçümü çözeltilerin moleküler absorpsiyon spektrometrisi çözeltilerin moleküler absorpsiyon tayf ölçümü dermal absorpsiyon difüzyonla absorpsiyon sistemi dilaltı absorpsiyon doğrudan grafit fırınlı atomal absorpsiyon görünge ölçümü doğrudan grafit fırınlı atomal absorpsiyon izgeölçümü doğrudan grafit fırınlı atomal absorpsiyon spektrometrisi doğrudan grafit fırınlı atomal absorpsiyon tayf ölçümü doğrudan grafit fırınlı atomik absorpsiyon görünge ölçümü doğrudan grafit fırınlı atomik absorpsiyon izgeölçümü doğrudan grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometrisi doğrudan grafit fırınlı atomik absorpsiyon tayf ölçümü doğrudan grafit fırınlı atomsal absorpsiyon görünge ölçümü doğrudan grafit fırınlı atomsal absorpsiyon izgeölçümü doğrudan grafit fırınlı atomsal absorpsiyon spektrometrisi doğrudan grafit fırınlı atomsal absorpsiyon tayf ölçümü doğrusal absorpsiyon katsayısı elektriksel absorpsiyon elektrotermal atomal absorpsiyon izgeölçüm yöntemi elektrotermal atomal absorpsiyon spektrometri yöntemi elektrotermal atomik absorpsiyon izgeölçüm yöntemi elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometri yöntemi elektrotermal atomsal absorpsiyon izgeölçüm yöntemi elektrotermal atomsal absorpsiyon spektrometri yöntemi enfraruj absorpsiyon görüngesi enfraruj absorpsiyon izgesi enfraruj absorpsiyon spektrumu enfraruj absorpsiyon tayfı fotoelektrik absorpsiyon grafit fırınlı atomal absorpsiyon görünge ölçümü grafit fırınlı atomal absorpsiyon izgeölçümü grafit fırınlı atomal absorpsiyon metodu grafit fırınlı atomal absorpsiyon spektrometrisi grafit fırınlı atomal absorpsiyon yöntemi grafit fırınlı atomik absorpsiyon görünge ölçümü grafit fırınlı atomik absorpsiyon izgeölçümü grafit fırınlı atomik absorpsiyon metodu grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometrisi grafit fırınlı atomik absorpsiyon yöntemi grafit fırınlı atomsal absorpsiyon görünge ölçümü grafit fırınlı atomsal absorpsiyon izgeölçümü grafit fırınlı atomsal absorpsiyon metodu grafit fırınlı atomsal absorpsiyon spektrometrisi grafit fırınlı atomsal absorpsiyon yöntemi intrakavite absorpsiyon spektroskopisi kızılaltı absorpsiyon görüngesi kızılaltı absorpsiyon izgesi kızılaltı absorpsiyon spektrumu kızılaltı absorpsiyon tayfı kızılötesi absorpsiyon görüngesi kızılötesi absorpsiyon izgesi kızılötesi absorpsiyon spektrumu kızılötesi absorpsiyon tayfı kütle absorpsiyon katsayısı moleküler absorpsiyon moleküler absorpsiyon görünge ölçümü moleküler absorpsiyon izgeölçümsel yöntem moleküler absorpsiyon izgeölçümü moleküler absorpsiyon izgesel ışılölçümü moleküler absorpsiyon spektrofotometresi moleküler absorpsiyon spektrometrik metot moleküler absorpsiyon spektrometrisi moleküler absorpsiyon tayf ölçümü parenteral absorpsiyon pasif absorpsiyon perkütan absorpsiyon rektal absorpsiyon ses absorpsiyon katsayısı sıvı absorpsiyon oranı sızdırmaz absorpsiyon sistemi soğuk buhar atomal absorpsiyon görünge ölçümü soğuk buhar atomal absorpsiyon izgeölçümü soğuk buhar atomal absorpsiyon spektrometrisi soğuk buhar atomal absorpsiyon tayf ölçümü soğuk buhar atomik absorpsiyon görünge ölçümü soğuk buhar atomik absorpsiyon izgeölçümü soğuk buhar atomik absorpsiyon spektrometrisi soğuk buhar atomik absorpsiyon tayf ölçümü soğuk buhar atomsal absorpsiyon görünge ölçümü soğuk buhar atomsal absorpsiyon izgeölçümü soğuk buhar atomsal absorpsiyon spektrometrisi soğuk buhar atomsal absorpsiyon tayf ölçümü su absorpsiyon kapasitesi sütür materyallerinin sıvı absorpsiyon kapasitesi x-ışınları absorpsiyon spektroskopisi

1: 0 ms