• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

absorbing

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10887

ABSORBING = [ıb'so: bing] adjective
sürükleyici * eşanlamlı : captivating
İngilizce örnek : Father is watching an absorbing thriller on television.
Türkçe çevirisi : Babam televizyonda sürükleyici (heyecanlı) bir film izliyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms