• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

absorb

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8386

ana kullanım

01. soğurmak 02. emmek 03. çekmek 04. massetmek 05. absorplamak 06. içine çekmek 07. yutmak 08. içmek 09. tüketmek 10. sarf etmek 11. azaltmak 12. almak 13. doldurmak 14. işgal etmek 15. ilhak etmek 16. asimile etmek 17. zihni meşgul etmek 18. dikkatini vermek 19. öğrenmek 20. anlamak

ticaret

01. devralmak 02. kendine katmak 03. karşılamak 04. ödemek

ABSORB = [ıb'so: b] verb
emmek, içine çekmek, soğurmak * eşanlamlı : suck up, sop up * karşıtanlamlı : leak, drain
İngilizce örnek : A sponge absorbs water.
Türkçe çevirisi : Sünger suyu çeker.
İngilizce örnek : The springs will absorb the shock.
Türkçe çevirisi : Yay sarsıntıyı yumuşatır.
İngilizce örnek : Dark surfaces absorb heat more than bright surfaces.
Türkçe çevirisi : Koyu renkli yüzeyler ısıyı parlak renkli yüzeylerden daha çok emer.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms