• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

absolute zero

İngilizce - Türkçe

ABSOLUTE ZERO = (absolute zero nedir; absolute zero Türkçesi) Teorik olarak moleküler aktivitenin olmadığı sıcaklık. Kelvin Sıcaklık Ölçeğinde sıfır noktasıdır. Bu değer Kelvin Ölçeğinde -273.16, Celsius'da -273, Fahrenheit Ölçeğinde ise -459.6 derecedir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms