• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

absent-minded

İngilizce - Türkçe

ABSENT-MINDED = [ebsınt'mayndid] adjective
dalgın, unutkan * eşanlamlı : forgetful; inattentive * karşıtanlamlı : alert, attentive, aware
İngilizce örnek : She is very absent-minded. She is constantly losing things.
Türkçe çevirisi : Çok dalgın. Sürekli bir şeylerini kaybediyor.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms