• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

absence

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1500

ana kullanım

01. bulunmama 02. olmama 03. yokluk 04. bulunmayış 05. gaybubet 06. bulunmayış süresi 07. devamsızlık 08. eksiklik 09. dalgınlık 10. gaiplik 11. gıyap 12. hazır bulunmayış 13. yitiklik 14. adem 15. ayrılık 16. fıkdan 17. firkat 18. hasret

dilbilim

01. uzaklaşma 02. yokoluş

eğitim

01. okula gelmeme 02. okula gitmeme

hekimlik

01. absans 02. özyiti 03. petit mal epilepsi

hukuk

01. bulunmama hali 02. hazır bulunmayan

ABSENCE = ['ebsıns] noun
yokluk, bulunmayış * eşanlamlı : lack * karşıtanlamlı : presence, existence
İngilizce örnek : In the absence of the chairman, you will have to preside over the meeting.
Türkçe çevirisi : Başkanın yokluğunda toplantıya senin başkanlık etmen gerekecek.

ilgili sözler / related words

absence diminishes little passions and increases great ones absence epilepsy absence from home absence from one's home absence is the mother of disillusion absence makes the heart grow fonder absence of absence of a public hearing absence of an opinion absence of blade absence of business absence of concurrence absence of cornea absence of current absence of customs protection absence of defects absence of escherichia coli absence of fertilizers absence of fingerprints absence of glare absence of government absence of harmonic waves absence of interaction absence of introns absence of law absence of legs absence of light absence of litigation absence of majority absence of mind absence of right to compensation absence of style absence rate absence seizure absence status absence without leave apologies for absence be conspicuous by one's absence by the absence of characteristic absence chronic absence chronic unexcused absence congenital absence of pulmonary valve conspicuous by one's absence day of absence do what ever he wants in the absence of rivals do whatever he wants in the absence of rivals during my absence excused absence feel the absence feel the absence of i'd like to take a leave of absence in his absence in one's absence in the absence (of) in the absence of in the absence of air in the absence of definite information in the absence of manifest error in the absence of somebody or something involuntary absence without leave is it an excused or unexcused absence judgment rendered in absence leave of absence occasional absence rendering decision for absence rue the absence of sentenced in his absence take a leave of absence the absence of international pressure unexcused absence

1: 1 ms