• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abridge

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 42311

ABRIDGE = [ı'bric] verb
kısaltmak, özetlemek * eşanlamlı : shorten, cut, abbreviate * karşıtanlamlı : expand, extend
İngilizce örnek : The editor asked the writer to abridge his book.
Türkçe çevirisi : Editör yazardan kitabını kısaltmasını istedi.

ABRIDGE
abridge a novel = romanı özetlemek
abridge a speech = konuşmayı kısaltmak
abridge a document = belgeyi özetlemek
abridge a play = oyunu kısaltmak
abridge an article = makaleyi özetlemek
abridge a text = metni kısaltmak
abridge a biography = biyografiyi özetlemek
abridge a report = raporu kısaltmak
abridge a conversation = konuşmayı özetlemek
abridge a story = hikayeyi kısaltmak
abridge a movie = filmi kısaltmak
abridge a law = kanunu özetlemek
abridge a contract = sözleşmeyi kısaltmak
abridge a poem = şiiri özetlemek
abridge a meeting = toplantıyı kısaltmak
abridge a history book = tarih kitabını özetlemek
abridge a thesis = tezi kısaltmak
abridge a lecture = dersi özetlemek
abridge a research paper = araştırma makalesini kısaltmak
abridge a textbook = ders kitabını özetlemek

1: 0 ms