• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abrasive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 23438

ana kullanım

01. kaba 02. sinirlendirici

bilim teknik

01. aşındırıcı 02. aşındıran 03. yıpratıcı 04. kazıyıcı 05. törpüleyici 06. silici 07. kazımalı 08. abrazif 09. abrasif 10. korozif 11. aşındırıcı madde 12. parlatma malzemesi 13. taşlama maddesi 14. taşlama malzemesi 15. zımparalama malzemesi 16. disk zımpara taşı 17. zımpara

mecaz

01. kırıcı

ormancılık

01. bileme materyali 02. zımparalama maddeleri 03. zımparalama materyali

ABRASIVE = [ı'breysiv] adjective
aşındırıcı, törpüleyici * eşanlamlı : harsh
İngilizce örnek : You mustn’t use abrasive cleaner on the screen.
Türkçe çevirisi : Ekran üzerinde aşındırıcı temizleyici kullanmamalısın.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms