• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abortus insipiens

Türkçe - İngilizce

abortus insipiens = kaçınılmaz düşük [eski terim - öz Türkçe]

abortus insipiens = önlenemeyen düşük [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms