• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abonman

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 13200

abonman = sürdürüm [eski terim - öz Türkçe]

abonman = sürdürümcü [eski terim - öz Türkçe]

ABONMAN = (abonman nedir; abonman ne demek; abonman İngilizcesi) 1. Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma, sürdürüm: Elektrik abonmanı. 2. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart. 3. Abone olma durumunu gösteren belge.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms