• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abominable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20871

ABOMINABLE = [ı'bominıbıl] adjective
1 iğrenç, tiksindirici * eşanlamlı : detestable, hateful, loathsome * karşıtanlamlı : admirable
2 kon. berbat, rezil * eşanlamlı : bad, terrible, awful * karşıtanlamlı : fine, good
İngilizce örnek : The decor in this restaurant is simply abominable.
Türkçe çevirisi : Bu restoranın dekoru tek kelimeyle iğrenç.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms