• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abominable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20871

ana kullanım

01. iğrenç 02. tiksindirici 03. adi 04. bayağı 05. berbat 06. felaket 07. rezil 08. çok kötü 09. mekruh 10. nefret verici 11. seciyesiz 12. kerih 13. pis 14. şeni 15. yergin

konuşma dili

01. kötü 02. pis

ABOMINABLE = [ı'bominıbıl] adjective
1 iğrenç, tiksindirici * eşanlamlı : detestable, hateful, loathsome * karşıtanlamlı : admirable
2 kon. berbat, rezil * eşanlamlı : bad, terrible, awful * karşıtanlamlı : fine, good
İngilizce örnek : The decor in this restaurant is simply abominable.
Türkçe çevirisi : Bu restoranın dekoru tek kelimeyle iğrenç.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms